LanguageList of ATMAName DesignationTalukaMobileNo
Gajanan Gangadhar Ingle Block Technology Manager Buldana 8208128155
Atul Vinayakrao Kharole Block Technology Manager Chikhli 8275284936
Dinesh Gyandev Chitrang Block Technology Manager Motala 7588689424
Jawahar Subhashrao Deshmukh Block Technology Manager Malkapur 7083681514
Yogesh Santoshrao Padol Block Technology Manager Khamgaon 7588520805
Gopal Chandrasekhar Sulkar Block Technology Manager Shegaon 8275233990
Santosh Vasantrao Aswar Block Technology Manager Sangrampur 7588080335
Bharat Narendra Kapase Block Technology Manager Mehkar 8275028938
Bharat Tulshiram Nandagavali Block Technology Manager Deulgaon Rara 7588191956
Sachin Shalikaram Kale Block Technology Manager Sindkhed Raja 9284624538
Nisar Ahmed Shafi Ullah Ahmed Khan Assistant Technology Manager Chikhli 9881564184
Manoj Prabhakar Tijare Assistant Technology Manager Nandura 9403254487
Gajanan Shivaji Chaudhary Assistant Technology Manager Malkapur 9403338404
Nivrutti Mohan Nage Assistant Technology Manager Khamgaon 9404487445
Sagar Muralidhar Raut Assistant Technology Manager Jalgaon Jamod 9527640063
Pramod Vasudev Pinjarkar Assistant Technology Manager Sangrampur 8275232826
Amol Chandrasekhar Sulkar Assistant Technology Manager Mehkar 9405260599
Vishal Nandkumar Burewar Assistant Technology Manager Lonar 9405119090