Language

जिल्ह्यातील महत्वाचे अधिकारी

श्री. डॉ. राजेंद्रजी भास्करराव शिंगणे
मा. मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन तथा पालकमंत्री बुलडाणा जिल्हा

श्री एस. राममूर्ती
जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारी बुलडाणा.

सौ. मनीषा नितीन पवार.
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद बुलडाणा.

उत्पादक / किंमत
Jowar2500/-
Bajra1600/-
Maka1200/-
GRAM (KHAMGAON)5500/-
GRAM (AKOLA)5500/-


कृषी विभागा विषयी

  कृषी विभाग हा शेतकर्‍यांना केंद्रबिंदू मानतो आणि संपूर्ण विभाग अशा पद्धतीने आयोजित केला आहे की प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आणि उपलब्ध स्त्रोतांचा शाश्वत उपयोग होण्यासाठी शेतकर्‍याची सोय करण्यासाठी एकच यंत्रणा कार्यरत आहे. गाव पातळीवर काम करणाऱ्या प्रत्येक कृषी सहाय्यकाचे कार्यक्षेत्र तीन ते चार खेड्यांचा आहे ज्याचे अनेक शेतकरी 800 ते 900 पर्यंत मर्यादित आहेत जे तंत्रज्ञानाच्या सुलभ हस्तांतरणासाठी अधिक संवाद साधू शकतात.
  गाव पातळीवरील कृषी सहाय्यकांनी मृदा संवर्धनाची कामे, बागायती वृक्षारोपण व विविध विस्तार योजना राबवल्या आहेत. मंडल स्तरावर एक मंडळ कृषी अधिकारी त्यांच्या देखरेखीखाली आहेत. प्रशासकीय नियंत्रण, इतर विभागांशी संपर्क, देखरेख व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी तालुका कृषी अधिकारी तालुका स्तरावरील उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हास्तरीय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व विभागस्तरीय विभागीय सहसंचालक यांच्यामार्फत सुविधा उपलब्ध आहेत.जिल्हा पातळीवर कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कृषी निविष्ठाशी संबंधित विविध योजना राबविल्या जातात.
  शेतात राबविल्या गेलेल्या सर्व योजनांचे मृदा संवर्धन, फलोत्पादन, विस्तार व प्रशिक्षण, निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण, सांख्यिकी, देखरेख व मूल्यांकन व नियोजन व अर्थसंकल्प हे कृषी आयुक्तालयात राज्यस्तरावर संबंधित संचालकांकडून तांत्रिक व प्रशासकीयदृष्ट्या पर्यवेक्षण केले जाते. आस्थापना व लेखा संबंधित बाबींसाठी स्वतंत्र विभाग आहेत.

बातमी
महत्वाचे अधिकारी

श्री.दादाजी दगडू भुसे.
मंत्री, कृषी, माजी सैनिक कल्याण.

श्री. संदीपानराव आसाराम भुमारे.
मंत्री, रोजगार हमी, फलोत्पादन.

श्री.शंकरराव यशवंतराव गडाख.
मंत्री, मृदा व जलसंधारण.

श्री. दत्तात्रय विठोबा भरणे.
राज्यमंत्री, मृदा व जलसंधारण मंत्री

डॉ. श्री. विश्वजित पतंगराव कदम.
राज्यमंत्री, कृषीमंत्री.

श्रीमती अदिती सुनील तटकरे.
राज्यमंत्री, फलोत्पादन.

श्री.संजय बाबुराव बनसोडे.
राज्यमंत्री, रोजगार हमी.

श्री. एकनाथ दवले.
सचिव, कृषी.

श्री. धीरज कुमार .
कृषी आयुक्त.